Privacy op onze sites

Als je onze site bezoekt en geen formulieren invult worden er door ons geen persoonlijke gegevens van jou als bezoeker vastgelegd.

Als je gegevens invult in formulieren op onze site worden die gegevens die je invult samen met de datum, tijd, je IP-adres en als je bent ingelogd je gebruikersnaam opgeslagen in onze database. Die gegevens worden gebruikt door onze daartoe geautoriseerde medewerker en zo nodig overgenomen naar ons bedrijfssysteem en daar verder bewerkt om de door jou gestelde vraag beantwoorden , op je opmerking te kunnen reageren of jouw bedrijf als klant te registreren.

Deze gegevens en ook de gegevens die wij via onze cloud aan jou beschikbaar stellen worden niet met derden gedeeld tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Je hebt altijd het recht om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Neem daartoe contact met ons op via het contactformulier op de site of het telefoonnummer op die pagina.
Tenzij de ingevulde gegevens voor verdere verwerking nodig blijven (Zoals een offerte die opdracht is geworden of uren die in de loonadministratie zijn verwerkt) worden op de site achtergelaten gegevens na een half jaar aan het einde van het jaar verwijderd.

De gegevens die wij via onze cloud aan jou beschikbaar stellen kan je daarnaast ook zelf uit dat systeem verwijderen. Als je het aangeeft kunnen wij die gegevens ook altijd direct voor je verwijderen.

Onze website staat op een server van een internetprovider. Dit bedrijf heeft een verklaring afgegeven dat hun (support-)medewerkers de door ons op hun server opgeslagen gegevens niet (mogen/kunnen) inzien. Waardoor dus ook jouw gegevens niet met hun medewerkers worden gedeeld.

Alle toegang tot de website is alleen mogelijk via een beveiligde SSL-verbinding. Dat wil zeggen dat derden niet mee kunnen kijken.