Wat een boekhouder voor u kan doen

Als u een eigen bedrijf heeft vraagt u zich vast wel eens af:

Wordt er nog wat verdiend?

Hebben alle klanten al hun rekeningen betaald?

Zijn alle uw leveranciers betaald?   (op tijd maar niet te vroeg)

Hoeveel belasting moet ik betalen? (bij voorkeur niet te veel)

Daar heeft u een boekhouder voor nodig…. ééntje die het liefst de vragen beantwoordt voordat u ze stelt!

Personeel in dienst?

Kunt u de vragen van uw mensen over hun salaris beantwoorden?

En de vraag van een sollicitant wat die dan netto krijgt als u een bruto salaris aanbiedt?

Voor uw mensen is het salaris heel belangrijk:

Het juiste bedrag en op tijd betaald.

En dan volgen de aangifte loonheffing en de opgave aan het pensioenfonds…

Andere administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld:

Verkoopfacturen: Facturering, tarieven en controle of de klanten wel en op tijd betalen.

Inkoopfacturen: Kloppen ze en weet u welke betaald zijn en welke nog niet.

BTW-aangifte: Een kloppende aangifte en op tijd ingediend.

Jaarrekening: Aan het eind van het jaar moet een balans en een winst- en verliesrekening gemaakt worden. Om die te kunnen maken moeten alle in- en verkoopfacturen, de bankafschriften en de loonbetalingen en de daarbij horende posten  ingevoerd worden in de boekhouding.

De jaarrekening is nodig voor de inkomstenbelasting (éénmanszaak) of bij een B.V. voor de vennootschapsbelasting en digitale deponering bij de K.v.K.