Privacybeleid

TADM, uw administrateur

Privacy op tadm.nl

Als je tadm.nl bezoekt en geen formulieren invult worden er geen persoonlijke gegevens van jou als bezoeker vastgelegd.

Als je gegevens invult op tadm.nl worden de gegevens die je invult samen met de datum, tijd, je IP-adres en als je bent ingelogd je gebruikersnaam opgeslagen in onze database. Die gegevens worden gebruikt door onze daartoe geautoriseerde medewerker en zo nodig gedownload naar het bedrijfssysteem van TADM en daar verder bewerkt om de door jou gestelde vraag beantwoorden of om op opmerking te kunnen reageren.

Deze gegevens en ook de gegevens die wij via onze cloud aan jou beschikbaar stellen worden niet met derden gedeeld tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Je hebt altijd het recht om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Neem daartoe contact op met ons via het contactformulier op de site of het telefoonnummer op die pagina.

Tenzij de ingevulde gegevens voor verdere verwerking nodig blijven (Zoals een offerte die opdracht is geworden of uren die in de loonadministratie zijn verwerkt) worden op de site achtergelaten gegevens na een half jaar aan het einde van het jaar verwijderd.

De gegevens die wij via onze cloud aan jou beschikbaar stellen kan je daarnaast ook zelf uit dat systeem te verwijderen.

Onze website staat op een server van mijndomein.nl. Dit bedrijf heeft een verklaring afgegeven dat hun (support-)medewerkers de door ons op hun server opgeslagen gegevens niet (mogen) inzien. Waardoor dus ook jouw gegevens niet met medewerkers van mijndomein.nl worden gedeeld.

Alle toegang tot de website is alleen mogelijk via een beveiligde SSL-verbinding. Dat wil zeggen dat derden niet mee kunnen kijken.

In geval mijndomein.nl een datalek constateert informeert mijndomein.nl de bevoegde instanties en ons. Wij informeren in dat geval de gebruikers waarvan de gegevens bij die lek betrokken zijn. Dit uiteraard naast direct actie om verdere lekkage te voorkomen.